X – RADA GMINY – 25.03.2019

Dodano 2 dodatkowe punkty do Obrad Rady Gminy:

 1. W sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2018 roku.
 2. W sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jastrzębia.

GŁOSOWANIA:

 • Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2019-2022.

Za 15 Radnych.

 • Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Za 14 Radnych, Przeciw 1 Radny.

 • Głosowanie dot. uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jastrzębia.

Za 7 Radnych, Przeciw 7 Radnych, Wstrzymuje się 1 Radny.

 • Głosowanie w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Za 8 Radnych, Przeciw 6 Radnych, Wstrzymuje się 1 Radny.

 • Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/40/2019 Rady Gminy Jastrzębia w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Za 15 Radnych.

 • Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/41/2019 Rady Gminy Jastrzębia w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Za 15 Radnych.

 • Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/41/2019 Rady Gminy Jastrzębia w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Za 15 Radnych.

 • Głosowanie dot. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnianie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Jastrzębia.

Za 12 Radnych, Przeciw 1 Radny, Wstrzymuje się 2 Radnych.

 • Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Jastrzębia.

Za 13 Radnych, Przeciw 1 Radny, Wstrzymuje się 1 Radny.

 • Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrzębia na 2019 r.

Za 12 Radnych. 3 Radnych brak (USP.)

Dodaj komentarz