XI – RADA GMINY – 05.04.2019

GŁOSOWANIA:

  • Głosowanie dot. porządku obrad XI Sesji Rady Gminy Jastrzębia.

Za 14 Radnych (1 Radny nieobecny).

  • Głosowanie dot. porządku obrad X Sesji Rady Gminy Jastrzębia.

Za 14 Radnych (1 Radny nieobecny).

  • Głosowanie dot. uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finsnowej Gminy Jastrzębia na lata 2019-2022.

Za 14 Radnych (1 Radny nieobecny).

  • Głosowanie dot. uchwały w sprawie zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3515 W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów”.

Za 14 Radnych (1 Radny nieobecny).

  • Głosowanie dot. uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jastrzębia.

Za 10 Radnych, 4 Radnych wstrzymało się (1 Radny nieobecny).